Kodeks Etyki

Kodeks Lidera

KODEKS LIDERA
Gospodarka rynkowa oraz wciąż rosnąca konkurencja doprowadziły do sytuacji w której pogoń za dobrem materialnym stał się nadrzędnym calem wielu organizacji. W całym tym pędzie coraz więcej podmiotów zapomina o zasadach fair play i zasadach zrównoważonego rozwoju które z dnia na dzień schodzi na drugi plan, a CSR staje się pustym frazesem . Mimo deklaracji korporacji, samorządów czy przedsiębiorców, świadomość ekologiczna traci na znaczeniu. Zmieńmy to wspólnie. Zachęcamy wszystkich kandydatów do wdrażania postanowień naszego uniwersalnego Kodeksu Lidera w swoich organizacjach i strukturach. Może być on dla Was wzorem zasad i zachowań. Jesteśmy przekonani , że etyka w biznesie doprowadzi Was do sukcesu, zbudujecie wiarygodność i reputację Waszego przedsiębiorstwa lub produktu. Pamiętajcie, aby po jego przyjęciu systematycznie monitorować stan przestrzegania norm, a wszelkie niedociągnięcia na bieżąco poprawiać.

1. Relacje z Klientem.

 • Wszelkie relacje biznesowe powinny być budowane w poszanowaniu wartości i oczekiwań drugiej strony, a dostarczane produkty i usługi być możliwie najwyższej jakości, bez ukrytych wad.
 • Sprawmy by nasze produkty i oferowane usługi były zgodnie z przyjętymi standardami i normami, a czas serwisu produktów oraz proces reklamacji został skrócony do minimum.
 • Twórzmy przekazy reklamowe i marketingowe tak, by były zgodne z prawdą i rzeczywistością.

2. Relacje inwestorskie

 • Sugerujemy by Firma w jasny i przejrzysty sposób informowała o swoich planach rozwoju, polityce związanej z inwestycjami oraz ewentualnymi stratami.
 • Nie walczmy o najwyższą stopę zwrotu, ale przede wszystkim interes akcjonariuszy.

3. Relacje z pracownikami

 • Sprawmy by pracodawca, kadra zarządzająca i kierownicza z szacunkiem traktowała podwładnych każdego szczebla.
 • Umożliwimy pracownikom samorealizację zawodową oraz awans zależny od posiadanych kwalifikacji, umiejętności czy predyspozycji.
 • Stwórzmy stabilne miejsca pracy i dbajmy by zatrudnienie i wynagrodzenie niezależne było od płci, wieku, religii czy narodowości.
 • Dbajmy by środowisko pracy było czyste i bezpieczne.
 • Zachowajmy poufności wszelkich danych wrażliwych uzyskanych od pracowników, a w szczególności danych medycznych, danych dotyczących badań okresowych, problemów pracowników zarówno w sferze firmowej jak i prywatnej
 • Szanujmy emerytów i osoby w wieku przed emerytalnym.
 • Umożliwmy pracownikom rzetelną komunikację wewnętrzną oraz nie wywierajmy wpływu na związki pracownicze. Bądźmy otwarci na dialog.
 • Terminowo opłacajmy składek na rzecz ZUS, podatków oraz nie stosujmy tzw. umów śmieciowych.

4. Relacje z kontrahentami

 • Relacje z kontrahentami oprzyjmy o wzajemny szacunek i zaufanie.
 • Zobowiążmy pracowników do nie przyjmowania kosztownych prezentów za wyjątkiem drobnych upominków reklamowych czy przejawów gościnności.
 • Każda forma prezentu, dobrego uczynku czy przysługi powinna zostać zgłoszona przełożonemu oraz zawierać się w skali możliwej do odwzajemnienia.
 • Nie ujawniajmy indywidualnych warunków handlowych oraz do nie wykorzystujmy swojej przewagi i siły zakupowej.

5. Stosunki z konkurencją

 • Konkurujmy uczciwie z innymi podmiotami na rynku i zobowiążmy się nie podważać ich wiarygodności.
 • Zobowiążmy swoich pracowników do nie ujawniania danych wrażliwych klientów i dostawców.
 • Nie pozyskujmy danych o konkurencji w sposób nieetyczny i nielegalny oraz nie zatrudnianiu pracowników konkurencji w celu uzyskania danych poufnych.

6. Relacje z władzami i społecznością lokalną, środowiskiem

 • Wspierajmy społeczność lokalną oraz dbajmy o środowisko.
 • Nie wspierajmy działalności politycznej opartej na dyskryminacji, uprzedzeniach czy nienawiści społecznej.
 • Prowadźmy jasną politykę
 • W przypadku działalność na rynku zagranicznym, przestrzegajmy prawa lokalnego i uszanowania tradycji i kultury panującym na danym rynku.

7. Wdrożenie Kodeksu

 • Zrób to niezwłocznie po jego zaakceptowaniu.
 • Stale monitoruj i poprawiaj elementy wymagające korekty.