Jak uzyskać certyfikat

Co musisz zrobić

Jak uzyskać

Aby otrzymać Certyfikat Lider Branży należy zgłosić się do naszego programu badawczego. Po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia oraz opłacaniu przez Uczestnika faktury z tytułu przeprowadzenia audytu, nasze biuro przystępuje do procesu weryfikacji. Weryfikacja to nic innego jak etap certyfikacji, polegający na badaniu zgłoszonego podmiotu zgodnie z regulaminem Programu. Podczas etapu badania weryfikowane jest spełnienie określonych regulaminem Programu warunków niezbędnych do uzyskania Certyfikatu. Szczegółu znajdziesz w regulaminie. Wszyscy Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą proces certyfikacji uzyskują pozytywną ocenę weryfikatora i otrzymują Certyfikat Lider Branży.